fredag 18. mars 2011

Just because..

Almost every single day (on TV), I hear an English native speaker utter different varieties of the following construction, which makes me cringe every time:

a) "Just because you're a woman doesn't mean that you're overly sensitive."

To clarify; what makes me react is "Just because X doesn't mean Y".

At best, sentence a) can be interpreted as one with redundance. It is an infeliticious mix between these two (acceptable) sentences:

"Just because you're a woman, you're not overly sensitive,"
and
"(The fact) that you're a woman doesn't mean that you're overly sensitive."

In a normal sentence, what comes before "...doesn't mean that..." is the SUBJECT of the sentence, as in:
"This (SUBJECT, (pronoun)) doesn't mean that you're stupid".
In somewhat simplified terms, the subject of an acceptable English sentence should be a nominal element, i.e. a noun, a pronoun, or a nominal subordinate clause ("that"-clause):

"Birds (SUBJECT, (noun)) eat seeds"
"They (SUBJECT, (pronoun)) are crazy"
"That you understand the problem (SUBJECT, (nominal subordinate clause)), is something I doubt very much."

"(Just) because you're a woman" is an adverbial clause, and these cannot funcion as subjects of sentences in English, hence the unacceptability of the following sentence:

*"Because I found the money (*SUBJECT, (adverbial subordinate clause)), is very nice"

So, the sentence: *"Just because you're a woman (*SUBJECT, (adverbial subordinate clause)) doesn't mean that you're overly sensitive", where a clause that refers to a causal state of affairs poses as the subject, is unacceptable.

What, then, of the following two varieties of the sentence in question?:

b) "Just because you're a woman, it doesn't mean that you're overly sensitive,"
and
c) "Just because you're a woman, that doesn't mean that you're overly sensitive."

These two sentences don't sound quite as bad as sentence a), at least not in my ears, but are they well-formed?
They differ from the first one in that, in both cases, the main (superordinate) clause has a subject ("it" and "that" respectively), so we are not forced to interpret the adverbial clause as the subject of the sentence.

However, the sentences, like sentence a), seem to be an amalgamation of two different, individually acceptable sentences:

"Just because you're a woman you're not overly sensitive"
and
"You're a woman, but it/that doesn't mean that you're overly sensitive."


We can question the acceptability of sentences b) and c) based on our intuition, if we try a question/answer excercise:

- "That doesn't mean that you're overly sensitive."
- "What doesn't (mean that I'm overly sensitive)?"
An appropriate answer would be:
- "The fact that you're a woman"
not
-*"Because you're a woman."

I would further argue that sentences b) and c) are unacceptable because the pronouns that function as the subjects of the sentences have anaphoric reference (they refer to something in the preceding linguistic context), and what they refer to is a causal construction ("Just because you're a woman"), and, again, this is not a "semantic role" typically fulfilled by the subject of a sentence.

Surprisingly enough, I hear all three varieties expressed regularly, also among people that otherwise seem to be quite eloquent.

lørdag 5. mars 2011

Grunnen til at jeg ikke kjøper Blenda.

I TV-reklamen for Blenda kan de informere oss om at "mange tror de må velge mellom et produkt som vasker helt rent ELLER et som er skånsomt mot klærne". De tar altså i bruk en tekstforfatter som ikke behersker en så simpeFetl konstruksjon som "å velge mellom X og Y". Etter dette mennesket har satt seg ned, og brukt det vi må regne med er ihvertfall mer en fem minutter på å skrive (eventuelt å oversette) en tekst som skal ut til hele norges befolkning, klarer han altså ikke skjelne mellom "å velge X eller Y" og "å velge mellom X og Y".

Kanskje folk som kan skrive norsk ikke vil jobbe som reklametekstforfattere, og dermed står Blenda mellom barken eller veden når de skal hyre noen.

Nå vil sikkert mange synes at dette er en tåpelig grunn til ikke å kjøpe et produkt, og jeg kan kanskje si meg enig i det. Imidlertid er jeg kun enig på bakgrunn av det faktum at, hvis jeg slavisk skulle holde meg til slike kriterier, hadde det omtrent ikke vært flere produkter igjen jeg kunne kjøpe.